Stacks Image 110
Stacks Image 118
INICIINICIO
COMUNICACIÓCOMUNICACIÓN
PRODUCCIÓPRODUCCIÓN
FOTOGRAFIA VRFOTOGRAFÍA VR
SERVEISSERVICIOS
CONTACTECONTACTO
Alícia produeix excepcionals imatges panoràmiques d'alta qualitat per al seu ús en recorreguts virtuals.

• Per visionar els exemples presentats més avall cliqueu sobre la miniatura.
• Un cop obert el visor, la imatge rotarà automàticament.
• Per obtenir el control, cliqueu i arrossegueu simultàniament dins l'escena.
• Quan el cursor canvia d'aparença i es mostra una llegenda a sota seu, indica un enllaç a una altra escena.
Alícia produce imágenes panorámicas excepcionales de alta calidad para su uso en recorridos virtuales.

• Parar visionar los ejemplos presentados debajo clica sobre la miniatura.
• Una vez abierto el visor, la imagen rotará automáticamente.
• Para obtener el control, clica i arrastra simultáneamente dentro de la escena.
• Cuando el cursor cambia de apariencia y se muestra una leyenda, indica un punto caliente que enlaza a una otra escena.
Stacks Image 10
Stacks Image 11
Stacks Image 12
Stacks Image 13
Stacks Image 14
Stacks Image 15