Stacks Image 110
Stacks Image 118
INICIINICIO
COMUNICACIÓCOMUNICACIÓN
PRODUCCIÓPRODUCCIÓN
FOTOGRAFIA VRFOTOGRAFÍA VR
SERVEISSERVICIOS
CONTACTECONTACTO
Una forma innovadora de visualitzar objectes des de qualsevol angle, que et permetrà crear catàlegs interactius al teu website.

Amb aquesta tecnologia l'objete pot ser rotat, ampliat i animat, permetent examinar-lo des del punt de vista desitjat. Un recurs ideal per manuals interactius, publicitat, catàlegs i, combinat amb tours Panorama VR, en visites virtuals a museus.
Una forma innovadora de visualizar objetos desde cualquier ángulo, que te permitirá crear catálogos interactivos en tu website.

Con esta tecnología el objeto puede ser rotado, ampliado y animado, permitiendo examinarlo desde el punto de vista deseado. Un recurso ideal para manuales interactivos, publicidad, catálogos y, combinado con tours Panorama VR, en visitas virtuales a museos.

Unable to Load Flash Content

Stacks Image 67
Feu click i arrossegueu sobre la imatge per modificar el punt de vista.
Stacks Image 280
Haga click sobre la imagen y arrastre para modificar el punto de vista.