Stacks Image 110
Stacks Image 118
Stacks Image 303
Stacks Image 306
Stacks Image 309
INICIINICIO
COMUNICACIÓCOMUNICACIÓN
PRODUCCIÓPRODUCCIÓN
FOTOGRAFIA VRFOTOGRAFÍA VR
SERVEISSERVICIOS
CONTACTECONTACTO
Som especialistes en la transferència de les antigues pel·lícules casolanes de 8 mm, Single8 i Super8 a vídeo.

En el sistema utilitzat la imatge és escanejada directament des de la superfície de la pel·lícula (mostreig directe). La lent especial, de fabricació alemanya, ha estat desenvolupada específicament per a aquesta aplicació i ofereix una imatge brillant sense vores borroses.

Aquest procés garanteix una reproducció totalment lliure de parpelleig i una brillantor uniforme de tota la superfície del fotograma.
Somos especialistas en la transferencia de las antiguas películas caseras de 8 mm. Single8 y Super8 a vídeo.

En el sistema utilizado la imagen se escanea directamente desde la superficie de la película (muestreo directo). La lente especial, de fabricación alemana, ha sido desarrollada específicamente para esta aplicación y ofrece una imagen brillante, sin bordes borrosos.

El proceso que utilizamos garantiza una reproducción totalmente libre de parpadeo y un brillo uniforme de toda la superfície del fotograma.
Stacks Image 362
Stacks Image 365
Stacks Image 368